Om Forkortelseslisten

I det medicinske fagsprog bruges mange forkortelser. Forkortelserne bruges i flæng – og ofte er disse hjemmestøbte . Det betyder, at én forkortelse med én betydning inden for ét speciale kan have en grundlæggende anden betydning inden for et andet.

Ofte fremgår betydningen af forkortelserne af den kontekst, de optræder i, men for elever og nyansatte kan det være svært at orientere sig inden for forkortelsernes verden.

Mange forkortelser er derfor også uegnede i daglig brug, da deres betydning er for uklar, men mange af disse er til trods for dette taget med i denne samling til hjælp for tydning af sammenhænge, hvori disse mere eller mindre uforståelige forkortelser benyttes.

Jeg går som udgangspunkt ikke ind for brug af forkortelser, da der ofte opstår usikkerhed med hensyn til såvel skrivemåde som fortolkningen af disse. Alligevel undgår man sjældent at støde på forkortelser, og dette opslagsværk er oprettet for at udbrede kendskabet til forkortelsernes betydning og den korrekte brug af disse samt deres skrivemåde.

Forkortelseslisten indeholder over 2.350 såvel anerkendte som anvendte forkortelser og er samlet med hjælp fra venlige kolleger landet over.

Forkortelser markeret med * er korrekte ifølge Dansk Sprognævns Retskrivningsordbog og/eller Ugeskrift for Lægers forkortelsesliste (2014) og kan således accepteres anvendt i journalskrivning. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens Sproglige Retningslinjer.

Forkortelseslisten online

Der kan købes abonnement på Forkortelseslisten.dk. Det giver adgang til den online version af forkortelseslisten.dk. Online versionen opdateres løbende.
Se priser og bestil onlineversionen her

Forkortelseslisten som hæfte

Forkortelserne kan også købes i hæfteform. Den seneste version af Forkotelseslisten som hæft udkom i februar 2019.
Se priser og bestil hæftet her

Referencer

Forkortelseslisten.dk anvendes blandt andet af:
Region Sjælland, OUH (Odense Universitets Hospital) og Svendborg Sygehus.

Det tekniske

Forkortelseslisten.dk er optimeret til de nyeste version er af browserne Internet Explorer, Google Chrome og Firefox og kræver at javascript er slået til samt at cookies er tilladt.

Kontakt

© Helene Jantzen
Ølunden 31
5330 Munkebo
CVR: 31999626
info@forkortelseslisten.dk